Apr17

Mögelproblem

Mögelproblem på vindar ökar. Detta beror ofta på att man numera värmeisolerar mera mellan boningshuset och vinden. Det ger kallare vindar. Ju lägre temperatur desto högre risk för fukt. Förändrat klimat i byggnaden för att man byter uppvärmningssystem, är också en vanlig orsak till att fuktskador uppstår på vinden. Byter man från oljeeldning till t ex fjärrvärme, […]

 

Comments (0)Read More

 

Apr17

Krypgrund

Hög luftfuktighet orsakar mögel och svamp. Hög luftfuktighet i krypgrund är vanligt och kan orsaka mögel och svamp. Alla hus med uteluftsventilerad krypgrund är i riskzonen för att drabbas av mögel. Dålig lukt kan då tränga upp i huset. Röta kan även bildas i golvkonstruktionen med dyrbara reparationer som följd. Åtgärder för att undvika detta är att […]

 

Comments (0)Read More

 

Apr17

Fukt och mögel

Fukt och mögel inomhus gör människor och hus sjuka. Ett allt vanligare problem är fukt och mögel i krypgrunder och på vindar. Orsakerna är olika, exempelvis kan det bero på så kallat byggfusk med fel byggnadsmaterial, dålig eller fel ventilation, vilket gör att huset inte kan andas eller att det får in för mycket fuktig luft. Fukt […]

 

Comments (0)Read More

 

Apr17

Ta bort klotter

Ta bort klotter på vilket underlag som helst. Klotter har blivit ett allt större problem de senaste åren. Är du trött på mer eller mindre konstnärligt klotter? Vill du bli av med det helt eller åtminstone göra klottret lättare och billigare att ta bort? Klotterskydda i förebyggande syfte. I förebyggande syfte kan klotterkonsulten.se klotterskydda väggar, fasader, hissar […]

 

Comments (0)Read More

 

Apr17

Fasadtvätt

Tvätta ren din fasad från smuts, alger och mögel Det numera mildare och fuktigare klimatet bidrar till att mögel och alger lättare uppstår på fasaderna. Mögel och alger binder fukt som i sin tur kan bidra till att fasaden får rötskador. Värmeisoleringen blir dessutom sämre i fastigheter där fasaden har högt fuktinnehåll och detta orsakar ökade energikostnader. […]

 

Comments (0)Read More