Apr17

Tvätta ren din fasad från smuts, alger och mögel
Det numera mildare och fuktigare klimatet bidrar till att mögel och alger lättare uppstår på fasaderna. Mögel och alger binder fukt som i sin tur kan bidra till att fasaden får rötskador. Värmeisoleringen blir dessutom sämre i fastigheter där fasaden har högt fuktinnehåll och detta orsakar ökade energikostnader.

Man bör tvätta fasaden regelbundet för en längre livslängd.

En ren fasad reducerar risken för dyrbara reparationer, är energisparande och ger ett trevligare intryck. Vi arbetar med hetvattenstvätt och miljövänliga kemikalier.

Utför:
Fasadtvätt
Impregnering som förhindrar föroreningar och fukt att tränga in i fasaden
Behandling med växthämmande medel

Fasad innan tvätt.Fasad efter tvätt.

 

 

 

 

 

 

Fasad innan tvätt.                                                                                Fasad efter tvätt.