Apr17

Krypgrund

Hög luftfuktighet orsakar mögel och svamp.
Hög luftfuktighet i krypgrund är vanligt och kan orsaka mögel och svamp. Alla hus med uteluftsventilerad krypgrund är i riskzonen för att drabbas av mögel. Dålig lukt kan då tränga upp i huset. Röta kan även bildas i golvkonstruktionen med dyrbara reparationer som följd. Åtgärder för att undvika detta är att minska fuktigheten i krypgrunden. En torr krypgrund bildar inte mögel och svamp!
En sorptionsavfuktare är en effektiv och prisvärd åtgärd.

krypgrund

Installationen skapar ett undertyck i grunden som minskar luktproblem. Fukten avlägsnas genom en luftström som blåses ut utanför huset. Det är av stor vikt att installera rätt avfuktare som är anpassand för det klimat som finns i krypgrunden och att den har den kapacitet som krävs.

Johan Fasad & Klottersanering installerar sorptionsavfuktare från Seibu Giken DST som håller en mycket hög kvalitet. Seibu Giken DST’s avfuktare har alla den högkvalitativa och patenterade SSCR-rotorn som standard. Vi utför fungidbehandling och fuktskaderenovering vid behov.
Seibu Giken DST’s avfuktare:

Finns i alla storlekar
Hög kvalitet
Lång livslängd
Energiåtervinning som ger låga driftkostnader