Jun11

Belles Golv & Städ

Den personal från Belles Golv & Städ AB som kunden möter i det dagliga arbetet har stor Belles Golv & Städ ABfrihet att organisera och utföra sitt arbete själv. Minimal toppstyrning ger möjlighet för vår personal att fatta snabba beslut för att kunna anpassa sig till den verklighet som man är verksam inom. Många av Belles Golv & Städ AB:s kunder är verksamma inom sjukvården och i denna kundgrupp är sekretess och säkerhetsrutiner ett krav. Personalen informeras om kundens säkerhetsbestämmelser och ingår förbindelse rörande tystnadsplikt och sekretess.

Vad vi erbjuder

  • Hygienstädning.
  • Sjukhusstädning.
  • Kontorsstädning.
  • Trappstädning.
  • Skolstädning.
  • Butiksstädning.
  • Mattvätt.
  • Storstädning/fönsterputs.
  • Maskinell golvvård.
Belles Golv & Städ
Lötsjövägen 13
174 43 Sundbyberg
Tel: 08-733 96 60