Jun11

Bromma Fönsterputs

För att säkerställa kvaliteten på vårt arbete utför vi alltid en serviceenkät efter varje slutfört -1uppdrag. Våra kunder får svara på fem enkla frågor som rör våra kvalitetskrav och service. Vi följer sedan alltid upp resultatet med stort intresse och gör ändringar och förbättringar. Fönsterputs från skylift, korg eller andra mobila plattformar utför vi med utbildad och skicklig personal. Låt oss tillsammans med Er ta fram en underhållsplan för golvvård. Våra kunder anlitar oss även för att hjälpa till att köra gammalt skräp till återvinning. För grovstädning av förrådsutrymmen och p-garage, bära möbler när det ska göras om på kontoret samt en rad andra arbetsuppgifter.

Vänd Er med förtroende till kunskapsföretaget framför andra. Med vår kompetens och mångåriga erfarenhet känner vi oss trygga att lösa problem och utföra komplexa uppdrag åt alla våra kunder.

Brommafönsterputs AB
Box 42116
126 16 Stockholm
Besöksadress: Västberga Allé 8
Tel: 08-730 09 60