Jun11

Wilde Städ

Kunderna består i huvudsak av kontorsföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Wilde Städ ABAndra mindre verksamhetsområden är storstädning och flyttstädning, samt golvvård och fönsterputs som till största delen beställs av befintliga kunder. Vi använder metoder som är skonsamma mot material, människor och miljö. Vår personal är ansvarsförsäkrade i Trygg Hansa mot person- och sakskador.

Wilde Städ AB
Missionsvägen 75
167 33 BROMMA
Telefon: 08-200213